شرکت ماندانا شیمی

شرکت ماندانا شیمی

صنایع شیمیایی

شرکت تولید مواد شیمایی بهداشتی مورد استفاده در صنایع غذایی

مکان شرکت مکان شرکت: کرج
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 51 - 200 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1234 روز در فکروکار

مزایای شرکت ماندانا شیمی

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی

تماس با شرکت ماندانا شیمی

وب‌سایت:

-

شهر:

کرج

آدرس:

جاده مخصوص گرمدره

آگهی‌های شغلی شرکت ماندانا شیمی

2 سال پیش

تا ۴ میلیون تومان

شرکت ماندانا شیمی شرکت ماندانا شیمی
کارشناس انبار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

2 سال پیش

توافقی

شرکت ماندانا شیمی شرکت ماندانا شیمی
نگهبان (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

2 سال پیش

توافقی

شرکت ماندانا شیمی شرکت ماندانا شیمی
شهر كرج

3 سال پیش

پایه وزارت کار

شرکت ماندانا شیمی شرکت ماندانا شیمی
شهر كرج

3 سال پیش

پایه وزارت کار

شرکت ماندانا شیمی شرکت ماندانا شیمی
کارگر انبار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

3 سال پیش

تا ۳ میلیون تومان

شرکت ماندانا شیمی شرکت ماندانا شیمی
شهر كرج