شرکت ماندانا شیمی

شرکت ماندانا شیمی

صنایع شیمیایی

شرکت تولید مواد شیمایی بهداشتی مورد استفاده در صنایع غذایی

مکان شرکت مکان شرکت: کرج
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 51 - 200 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1465 روز در فکروکار

مزایای شرکت ماندانا شیمی

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی

تماس با شرکت ماندانا شیمی

وب‌سایت:

-

شهر:

کرج

آدرس:

جاده مخصوص گرمدره

آگهی‌های شغلی شرکت ماندانا شیمی

تا ۴ میلیون تومان

شرکت ماندانا شیمی شرکت ماندانا شیمی
کارشناس انبار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

شرکت ماندانا شیمی شرکت ماندانا شیمی
نگهبان (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

شرکت ماندانا شیمی شرکت ماندانا شیمی
شهر كرج

پایه وزارت کار

شرکت ماندانا شیمی شرکت ماندانا شیمی
شهر كرج

پایه وزارت کار

شرکت ماندانا شیمی شرکت ماندانا شیمی
کارگر انبار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

تا ۳ میلیون تومان

شرکت ماندانا شیمی شرکت ماندانا شیمی
شهر كرج