عمادآرا

عمادآرا

آرایشی و بهداشتی
تولید معتبر ترین لوازم آرایشی و بهداشتی
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 201 - 500 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1436 روز در فکروکار

مزایای عمادآرا

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
تعطیلات تابستان
سبد کالای ماهانه سبد کالای ماهانه
وام پرسنلی وام پرسنلی
پاداش های فصلی و ماهیانه
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
تعطیلات تابستان
سبد کالای ماهانه سبد کالای ماهانه
وام پرسنلی وام پرسنلی
پاداش های فصلی و ماهیانه

تماس با عمادآرا

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

شهرک صنعتی اشتهارد-بلوار حافظ غربی-تنگستان سوم-تاکستان اول-قطعه 298