دارو سازی نیکان طب کیمیا

دارو سازی نیکان طب کیمیا

داروسازی

ما در نیتکا فرهنگ مبتنی بر رضایت بیماران را الگوی خود قرار دادیم به گونه ای که تمامی پرسنل شرکت عمیقا به آن اعتقاد داشته و همیشه آن را دنبال میکنند.این امر از طریق تعیین ماموریت، چشم انداز و ارزش های شرکت امکان پذیر است. هریک از اعضای تیم نیتکا برای رسیدن به این هدف مهم، بهبود زندگی بیماران در تلاش هستند. هدف نیتکا تمرکز بر سه موضوع مهم می باشد: رضایت بیماران ایجاد محیطی مناسب برای کار محور قراردادن ارزش های نیتکا؛ همکاری، صداقت، اشتیاق برای کار و نوآوری

مکان شرکت مکان شرکت: کرج
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: http://www.nitkaco.com/
1432 روز در فکروکار

مزایای دارو سازی نیکان طب کیمیا

بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
پنجشنبه های تعطیل
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
پنجشنبه های تعطیل

تماس با دارو سازی نیکان طب کیمیا

وب‌سایت:

http://www.nitkaco.com/

شهر:

کرج

آدرس:

کرج- مهرشهر- منطقه ویژه اقتصادی پیام

آگهی‌های شغلی دارو سازی نیکان طب کیمیا

توافقی

دارو سازی نیکان طب کیمیا دارو سازی نیکان طب کیمیا
کارشناس IT (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

دارو سازی نیکان طب کیمیا دارو سازی نیکان طب کیمیا
سرپرست تولید (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

دارو سازی نیکان طب کیمیا دارو سازی نیکان طب کیمیا
شهر كرج

توافقی

دارو سازی نیکان طب کیمیا دارو سازی نیکان طب کیمیا
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

دارو سازی نیکان طب کیمیا دارو سازی نیکان طب کیمیا
شهر كرج