پروتیین ایران (شیلتون)

پروتیین ایران (شیلتون)

صنایع غذایی
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 201 - 500 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1465 روز در فکروکار

مزایای پروتیین ایران (شیلتون)

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
تعطیلات تابستان
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
تعطیلات تابستان

تماس با پروتیین ایران (شیلتون)

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

پل کردان

آگهی‌های شغلی پروتیین ایران (شیلتون)

توافقی

پروتیین ایران (شیلتون) پروتیین ایران (شیلتون)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج