ایران تابلو

ایران تابلو

برق و الکترونیک
تولید تابلوهای صنعتی فشار متوسط و ضعیف
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 201 - 500 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1233 روز در فکروکار

مزایای ایران تابلو

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
تعطیلات تابستان
پنجشنبه های تعطیل
سبد کالای ماهانه سبد کالای ماهانه
وام پرسنلی وام پرسنلی
پاداش های فصلی و ماهیانه
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
تعطیلات تابستان پنجشنبه های تعطیل
سبد کالای ماهانه سبد کالای ماهانه
وام پرسنلی وام پرسنلی
پاداش های فصلی و ماهیانه

تماس با ایران تابلو

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

نظرآباد - شهرک صنعتی سپهر - خیابان فردوسی - خیابان شهریور غربی - کارخانه ایران تابلو

آگهی‌های شغلی ایران تابلو

2 سال پیش

تا ۳ میلیون تومان

ایران تابلو ایران تابلو
تکنسین تولید (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

2 سال پیش

بالای ۵ میلیون تومان

ایران تابلو ایران تابلو
شهر كرج

2 سال پیش

بالای ۵ میلیون تومان

ایران تابلو ایران تابلو
شهر كرج

2 سال پیش

بالای ۵ میلیون تومان

ایران تابلو ایران تابلو
شهر كرج

2 سال پیش

تا ۴ میلیون تومان

ایران تابلو ایران تابلو
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

2 سال پیش

تا ۴ میلیون تومان

ایران تابلو ایران تابلو
تکنسین سیم کشی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

2 سال پیش

تا ۳ میلیون تومان

ایران تابلو ایران تابلو
کارگر تولید (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

2 سال پیش

تا ۳ میلیون تومان

ایران تابلو ایران تابلو
شهر كرج

2 سال پیش

تا ۴ میلیون تومان

ایران تابلو ایران تابلو
نگهبان (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

2 سال پیش

بالای ۵ میلیون تومان

ایران تابلو ایران تابلو
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

2 سال پیش

تا ۴ میلیون تومان

ایران تابلو ایران تابلو
انباردار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

2 سال پیش

بالای ۵ میلیون تومان

ایران تابلو ایران تابلو
شهر كرج

2 سال پیش

تا ۵ میلیون تومان

ایران تابلو ایران تابلو
نگهبان (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

2 سال پیش

تا ۵ میلیون تومان

ایران تابلو ایران تابلو
شهر كرج

2 سال پیش

تا ۵ میلیون تومان

ایران تابلو ایران تابلو
مسئول دفتر خانم (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

2 سال پیش

تا ۴ میلیون تومان

ایران تابلو ایران تابلو
شهر كرج

3 سال پیش

تا ۳ میلیون تومان

ایران تابلو ایران تابلو
انباردار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

3 سال پیش

توافقی

ایران تابلو ایران تابلو
شهر كرج

3 سال پیش

بالای ۵ میلیون تومان

ایران تابلو ایران تابلو
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

3 سال پیش

بالای ۵ میلیون تومان

ایران تابلو ایران تابلو
شهر كرج

3 سال پیش

بالای ۵ میلیون تومان

ایران تابلو ایران تابلو
شهر كرج

2 سال پیش

بالای ۵ میلیون تومان

ایران تابلو ایران تابلو
مدیر انبار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

3 سال پیش

پایه وزارت کار

ایران تابلو ایران تابلو
شهر كرج

3 سال پیش

تا ۲ میلیون تومان

ایران تابلو ایران تابلو
سرایدار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

3 سال پیش

بالای ۵ میلیون تومان

ایران تابلو ایران تابلو
شهر كرج

2 سال پیش

پایه وزارت کار

ایران تابلو ایران تابلو
انباردار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

3 سال پیش

تا ۳ میلیون تومان

ایران تابلو ایران تابلو
شهر كرج

3 سال پیش

تا ۵ میلیون تومان

ایران تابلو ایران تابلو
شهر كرج

3 سال پیش

تا ۴ میلیون تومان

ایران تابلو ایران تابلو
شهر كرج