ایران تابلو

ایران تابلو

برق و الکترونیک
تولید تابلوهای صنعتی فشار متوسط و ضعیف
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 201 - 500 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
921 روز در فکروکار

مزایای ایران تابلو

 • سرویس رفت و برگشت
 • غذا
 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلی
 • تعطیلات تابستان
 • پنجشنبه های تعطیل
 • سبد کالای ماهانه
 • وام پرسنلی
 • پاداش های فصلی و ماهیانه
 • خدمات بیمه تکمیلی
  سالن غذاخوری
  سرویس رفت و آمد
  ساعت کاری منعطف
  برگزاری جشن ها
  وام و تسهیلات
  دارای سالن باشگاه
  داری اتاق بازی
  خدمات بیمه تکمیلی
  داری اتاق بازی
  تاریخچه، داستان رشد و چشم‌انداز سازمان
  تاریخچه، داستان رشد و چشم‌انداز سازمان

  تماس با ایران تابلو

  وب‌سایت:

  -

  شهر:

  آدرس:

  نظرآباد - شهرک صنعتی سپهر - خیابان فردوسی - خیابان شهریور غربی - کارخانه ایران تابلو

  آگهی‌های شغلی ایران تابلو

  1 سال پیش

  تا ۳ میلیون تومان

  ایران تابلو ایران تابلو
  تکنسین تولید (تمام وقت)
  غیر فعال جزئیات آگهی
  شهر كرج

  1 سال پیش

  بالای ۵ میلیون تومان

  ایران تابلو ایران تابلو
  شهر كرج

  1 سال پیش

  بالای ۵ میلیون تومان

  ایران تابلو ایران تابلو
  شهر كرج

  1 سال پیش

  بالای ۵ میلیون تومان

  ایران تابلو ایران تابلو
  شهر كرج

  1 سال پیش

  تا ۴ میلیون تومان

  ایران تابلو ایران تابلو
  غیر فعال جزئیات آگهی
  شهر كرج

  1 سال پیش

  تا ۴ میلیون تومان

  ایران تابلو ایران تابلو
  تکنسین سیم کشی (تمام وقت)
  غیر فعال جزئیات آگهی
  شهر كرج

  1 سال پیش

  تا ۳ میلیون تومان

  ایران تابلو ایران تابلو
  کارگر تولید (تمام وقت)
  غیر فعال جزئیات آگهی
  شهر كرج

  1 سال پیش

  تا ۳ میلیون تومان

  ایران تابلو ایران تابلو
  شهر كرج

  1 سال پیش

  تا ۴ میلیون تومان

  ایران تابلو ایران تابلو
  نگهبان (تمام وقت)
  غیر فعال جزئیات آگهی
  شهر كرج

  1 سال پیش

  بالای ۵ میلیون تومان

  ایران تابلو ایران تابلو
  غیر فعال جزئیات آگهی
  شهر كرج

  1 سال پیش

  تا ۴ میلیون تومان

  ایران تابلو ایران تابلو
  انباردار (تمام وقت)
  غیر فعال جزئیات آگهی
  شهر كرج

  1 سال پیش

  بالای ۵ میلیون تومان

  ایران تابلو ایران تابلو
  شهر كرج

  1 سال پیش

  تا ۵ میلیون تومان

  ایران تابلو ایران تابلو
  نگهبان (تمام وقت)
  غیر فعال جزئیات آگهی
  شهر كرج

  1 سال پیش

  تا ۵ میلیون تومان

  ایران تابلو ایران تابلو
  شهر كرج

  1 سال پیش

  تا ۵ میلیون تومان

  ایران تابلو ایران تابلو
  مسئول دفتر خانم (تمام وقت)
  غیر فعال جزئیات آگهی
  شهر كرج

  1 سال پیش

  تا ۴ میلیون تومان

  ایران تابلو ایران تابلو
  شهر كرج

  2 سال پیش

  تا ۳ میلیون تومان

  ایران تابلو ایران تابلو
  انباردار (تمام وقت)
  غیر فعال جزئیات آگهی
  شهر كرج

  2 سال پیش

  توافقی

  ایران تابلو ایران تابلو
  شهر كرج

  2 سال پیش

  بالای ۵ میلیون تومان

  ایران تابلو ایران تابلو
  غیر فعال جزئیات آگهی
  شهر كرج

  2 سال پیش

  بالای ۵ میلیون تومان

  ایران تابلو ایران تابلو
  شهر كرج

  2 سال پیش

  بالای ۵ میلیون تومان

  ایران تابلو ایران تابلو
  شهر كرج

  2 سال پیش

  بالای ۵ میلیون تومان

  ایران تابلو ایران تابلو
  مدیر انبار (تمام وقت)
  غیر فعال جزئیات آگهی
  شهر كرج

  2 سال پیش

  پایه وزارت کار

  ایران تابلو ایران تابلو
  شهر كرج

  2 سال پیش

  تا ۲ میلیون تومان

  ایران تابلو ایران تابلو
  سرایدار (تمام وقت)
  غیر فعال جزئیات آگهی
  شهر كرج

  2 سال پیش

  بالای ۵ میلیون تومان

  ایران تابلو ایران تابلو
  شهر كرج

  2 سال پیش

  پایه وزارت کار

  ایران تابلو ایران تابلو
  انباردار (تمام وقت)
  غیر فعال جزئیات آگهی
  شهر كرج

  2 سال پیش

  تا ۳ میلیون تومان

  ایران تابلو ایران تابلو
  شهر كرج

  2 سال پیش

  تا ۵ میلیون تومان

  ایران تابلو ایران تابلو
  شهر كرج

  2 سال پیش

  تا ۴ میلیون تومان

  ایران تابلو ایران تابلو
  شهر كرج