صنایع کاغذی کتیبه گستر صدرا

صنایع کاغذی کتیبه گستر صدرا

تولیدی و صنعتی
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1430 روز در فکروکار

مزایای صنایع کاغذی کتیبه گستر صدرا

بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
پنجشنبه های تعطیل
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
پنجشنبه های تعطیل

تماس با صنایع کاغذی کتیبه گستر صدرا

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

شهرک صنعتی سپهر- بلوار اردیبهشت شرقی - بعد از خیابان ابن سینا

آگهی‌های شغلی صنایع کاغذی کتیبه گستر صدرا

پایه وزارت کار

صنایع کاغذی کتیبه گستر صدرا صنایع کاغذی کتیبه گستر صدرا
انباردار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج