آرمه گیتی آسیا

آرمه گیتی آسیا

تولیدی و صنعتی

تولید باتری خودرو

مکان شرکت مکان شرکت: اشتهارد
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1404 روز در فکروکار

مزایای آرمه گیتی آسیا

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی

تماس با آرمه گیتی آسیا

وب‌سایت:

-

شهر:

اشتهارد

آدرس:

اشتهارد-شهرک صنعتی-بلوار غزالی غربی-گلنوش5-گلفام1-ق2518

آگهی‌های شغلی آرمه گیتی آسیا

پایه وزارت کار

آرمه گیتی آسیا آرمه گیتی آسیا
رئیس دفتر مدیریت (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر اشتهارد

پایه وزارت کار

آرمه گیتی آسیا آرمه گیتی آسیا
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر اشتهارد

پایه وزارت کار

آرمه گیتی آسیا آرمه گیتی آسیا
شهر كرج

پایه وزارت کار

آرمه گیتی آسیا آرمه گیتی آسیا
اپراتور خط تولید (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

آرمه گیتی آسیا آرمه گیتی آسیا
اپراتور خط تولید (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

آرمه گیتی آسیا آرمه گیتی آسیا
شهر كرج

تا ۴ میلیون تومان

آرمه گیتی آسیا آرمه گیتی آسیا
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

تا ۴ میلیون تومان

آرمه گیتی آسیا آرمه گیتی آسیا
کارگر خط تولید (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج