آرمه گیتی آسیا

آرمه گیتی آسیا

تولیدی و صنعتی

تولید باتری خودرو

مکان شرکت مکان شرکت: اشتهارد
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1213 روز در فکروکار

مزایای آرمه گیتی آسیا

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی

تماس با آرمه گیتی آسیا

وب‌سایت:

-

شهر:

اشتهارد

آدرس:

اشتهارد-شهرک صنعتی-بلوار غزالی غربی-گلنوش5-گلفام1-ق2518

آگهی‌های شغلی آرمه گیتی آسیا

1 سال پیش

پایه وزارت کار

آرمه گیتی آسیا آرمه گیتی آسیا
رئیس دفتر مدیریت (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر اشتهارد

1 سال پیش

پایه وزارت کار

آرمه گیتی آسیا آرمه گیتی آسیا
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر اشتهارد

2 سال پیش

پایه وزارت کار

آرمه گیتی آسیا آرمه گیتی آسیا
شهر كرج

2 سال پیش

پایه وزارت کار

آرمه گیتی آسیا آرمه گیتی آسیا
اپراتور خط تولید (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

2 سال پیش

پایه وزارت کار

آرمه گیتی آسیا آرمه گیتی آسیا
اپراتور خط تولید (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

3 سال پیش

توافقی

آرمه گیتی آسیا آرمه گیتی آسیا
شهر كرج

3 سال پیش

تا ۴ میلیون تومان

آرمه گیتی آسیا آرمه گیتی آسیا
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

3 سال پیش

تا ۴ میلیون تومان

آرمه گیتی آسیا آرمه گیتی آسیا
کارگر خط تولید (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج