پویا شیمی آویژه

پویا شیمی آویژه

صنایع شیمیایی
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 2 - 10 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1439 روز در فکروکار

مزایای پویا شیمی آویژه

غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
پنجشنبه های تعطیل
وام پرسنلی وام پرسنلی
پاداش های فصلی و ماهیانه
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
پنجشنبه های تعطیل
وام پرسنلی وام پرسنلی
پاداش های فصلی و ماهیانه

تماس با پویا شیمی آویژه

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

کمالشهر- پلیس راه چهارباغ - خیابان عطاء - انتهای خیابان - روبروی شرکت ایران سیبوک پلاک 195

آگهی‌های شغلی پویا شیمی آویژه

پایه وزارت کار

پویا شیمی آویژه پویا شیمی آویژه
اپراتور تولید (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج