قطعات زنجان خودرو

قطعات زنجان خودرو

تولیدی و صنعتی
تولید قطعات خودرو
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 51 - 200 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1202 روز در فکروکار

مزایای قطعات زنجان خودرو

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
پنجشنبه های تعطیل
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
پنجشنبه های تعطیل

تماس با قطعات زنجان خودرو

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

صفا دشت

آگهی‌های شغلی قطعات زنجان خودرو

2 سال پیش

توافقی

قطعات زنجان خودرو قطعات زنجان خودرو
حسابدار صنعتی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر تهران

3 سال پیش

پایه وزارت کار

قطعات زنجان خودرو قطعات زنجان خودرو
کارگر خدمات آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر تهران