قطعات زنجان خودرو

قطعات زنجان خودرو

تولیدی و صنعتی
تولید قطعات خودرو
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 51 - 200 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1407 روز در فکروکار

مزایای قطعات زنجان خودرو

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
پنجشنبه های تعطیل
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
پنجشنبه های تعطیل

تماس با قطعات زنجان خودرو

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

صفا دشت

آگهی‌های شغلی قطعات زنجان خودرو

توافقی

قطعات زنجان خودرو قطعات زنجان خودرو
حسابدار صنعتی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر تهران

پایه وزارت کار

قطعات زنجان خودرو قطعات زنجان خودرو
کارگر خدمات آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر تهران