موسسه امنبت افربنان مهرالبرز

موسسه امنبت افربنان مهرالبرز

خدماتی و پیمانکاری
موسیه امنیت افرینان پیمانکار نگهبانی و حراست در کلیه پروژه های تهران و کرج می باشد
مکان شرکت مکان شرکت: کرج
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 2 - 10 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1437 روز در فکروکار

مزایای موسسه امنبت افربنان مهرالبرز

غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
پاداش های فصلی و ماهیانه
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
پاداش های فصلی و ماهیانه

تماس با موسسه امنبت افربنان مهرالبرز

وب‌سایت:

-

شهر:

کرج

آدرس:

کرج-شهرک شهید فهمیده-خ اسیاب برجی-کوچه شهید غلامعلی نجاری-طبقه فوقانی مسجد امام حسن مجتبی-ط۳و۳