کیان صنعت

کیان صنعت

تولیدی و صنعتی
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: www.kiansanaatco.com
1400 روز در فکروکار

مزایای کیان صنعت

بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
پاداش های فصلی و ماهیانه
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
پاداش های فصلی و ماهیانه

تماس با کیان صنعت

وب‌سایت:

www.kiansanaatco.com

شهر:

آدرس:

کیلومتر 16 بزرگراه فتح، بلوار پنجاه و دوم، کوچه بن بست دوم

آگهی‌های شغلی کیان صنعت

توافقی

کیان صنعت کیان صنعت
شهر تهران