شرکت تجهیز وساخت فریمکو

شرکت تجهیز وساخت فریمکو

سایر صنایع و خدمات
شرکت تجهیز و ساخت فریمکو یک شرکت پیمانکاری میباشد که در زمینه پروژه های پتروشیمی و صنعتی مشغول فعالیت میباشد.
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: نیمه دولتی
تعداد افراد تعداد افراد: 2 - 10 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1394 روز در فکروکار

مزایای شرکت تجهیز وساخت فریمکو

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی

تماس با شرکت تجهیز وساخت فریمکو

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

شهرک صنعتی اشتهارد