کهن تاج کیمیا

کهن تاج کیمیا

تجارت و بازرگانی
شرکت بازرگانی و تولیدی مواد شیمیایی نساجی
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: www.kohantajkimiya.com
1177 روز در فکروکار

مزایای کهن تاج کیمیا

بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی

تماس با کهن تاج کیمیا

وب‌سایت:

www.kohantajkimiya.com

شهر:

آدرس:

کیلومتر 17 جاده مخصوص-خیابان 63-بن بست اول-پلاک 2

آگهی‌های شغلی کهن تاج کیمیا

2 سال پیش

پایه وزارت کار

کهن تاج کیمیا کهن تاج کیمیا
کارشناس فروش (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

2 سال پیش

پایه وزارت کار

کهن تاج کیمیا کهن تاج کیمیا
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر تهران

3 سال پیش

پایه وزارت کار

کهن تاج کیمیا کهن تاج کیمیا
کارشناس فروش (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر تهران

3 سال پیش

پایه وزارت کار

کهن تاج کیمیا کهن تاج کیمیا
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج