کهن تاج کیمیا

کهن تاج کیمیا

تجارت و بازرگانی
شرکت بازرگانی و تولیدی مواد شیمیایی نساجی
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: www.kohantajkimiya.com
1416 روز در فکروکار

مزایای کهن تاج کیمیا

بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی

تماس با کهن تاج کیمیا

وب‌سایت:

www.kohantajkimiya.com

شهر:

آدرس:

کیلومتر 17 جاده مخصوص-خیابان 63-بن بست اول-پلاک 2

آگهی‌های شغلی کهن تاج کیمیا

پایه وزارت کار

کهن تاج کیمیا کهن تاج کیمیا
کارشناس فروش (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

کهن تاج کیمیا کهن تاج کیمیا
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر تهران

پایه وزارت کار

کهن تاج کیمیا کهن تاج کیمیا
کارشناس فروش (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر تهران

پایه وزارت کار

کهن تاج کیمیا کهن تاج کیمیا
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج