فرایند تجهیز آرینا

فرایند تجهیز آرینا

برق و الکترونیک
شرکت مهندسی فرآیند تجهیز آرینا
مکان شرکت مکان شرکت: کرج
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: یک نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1185 روز در فکروکار

مزایای فرایند تجهیز آرینا

بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
پنجشنبه های تعطیل
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
پنجشنبه های تعطیل

تماس با فرایند تجهیز آرینا

وب‌سایت:

-

شهر:

کرج

آدرس:

کرج مهرویلا خ درختی بعد از میدان عطار ساختمان گارنت طبقه 6 واحد605

آگهی‌های شغلی فرایند تجهیز آرینا

1 سال پیش

توافقی

فرایند تجهیز آرینا فرایند تجهیز آرینا
کارشناس فروش (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

1 سال پیش

توافقی

فرایند تجهیز آرینا فرایند تجهیز آرینا
شهر كرج

1 سال پیش

توافقی

فرایند تجهیز آرینا فرایند تجهیز آرینا
كارشناس فروش (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

2 سال پیش

توافقی

فرایند تجهیز آرینا فرایند تجهیز آرینا
كارشناس فروش (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

2 سال پیش

توافقی

فرایند تجهیز آرینا فرایند تجهیز آرینا
مهندس برق (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

2 سال پیش

توافقی

فرایند تجهیز آرینا فرایند تجهیز آرینا
کارشناس فروش (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

3 سال پیش

پایه وزارت کار

فرایند تجهیز آرینا فرایند تجهیز آرینا
کارمند اداری (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج