سورن پارس الماس

سورن پارس الماس

IT، نرم افزار و سخت افزار
پشتیبانی دفاتر پیشخوان کشور خرید و فروش تجهیزات کامپیوتری شبکه حفاظتی و نظارتی
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 2 - 10 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1408 روز در فکروکار

مزایای سورن پارس الماس

بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
پاداش های فصلی و ماهیانه
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
پاداش های فصلی و ماهیانه

تماس با سورن پارس الماس

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

سعادت آباد بلوار پاکنژاد شمالی

آگهی‌های شغلی سورن پارس الماس

پایه وزارت کار

سورن پارس الماس سورن پارس الماس
پشتیبان استانی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج