گالری آشنا

گالری آشنا

صنایع کاغذ و چوب
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 2 - 10 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1404 روز در فکروکار

تماس با گالری آشنا

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

کمالشهر ظفر 21

آگهی‌های شغلی گالری آشنا

توافقی

گالری آشنا گالری آشنا
کارگر ساده (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج