شرکت مهندسین ویرا سیستم

شرکت مهندسین ویرا سیستم

برق و الکترونیک
تولید دوربین مداربسته ' نصب سیستم هوشمند سازی ساختمان ' نصب دوربین ' دزدگیر اماکن
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 2 - 10 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1368 روز در فکروکار

مزایای شرکت مهندسین ویرا سیستم

بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
پاداش های فصلی و ماهیانه
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
پاداش های فصلی و ماهیانه

تماس با شرکت مهندسین ویرا سیستم

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

خیابان ۴۵ متری گلشهر ساختان اداری تجاری گلشهر طبقه چهارم