شرکت حلوای عقاب

شرکت حلوای عقاب

صنایع غذایی
شرکت حلوای عقاب حدود هشت دهه سابقه فعالیت تولیدی بر پایه کنجد داشته و سالها است که سیستم مدیریت کیفیت iso9001:2015 را بستر کار خود قرار داده است.
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 201 - 500 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: www.oghabhalva.com
1393 روز در فکروکار

مزایای شرکت حلوای عقاب

غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
تعطیلات تابستان
پنجشنبه های تعطیل
وام پرسنلی وام پرسنلی
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
تعطیلات تابستان پنجشنبه های تعطیل
وام پرسنلی وام پرسنلی

تماس با شرکت حلوای عقاب

وب‌سایت:

www.oghabhalva.com

شهر:

آدرس:

شهریار کیلومتر 6 جاده شهریار به رباط کریم سه راهی فردوسیه بلوار طالقانی پلاک 5 شرکت حلوای عقاب

آگهی‌های شغلی شرکت حلوای عقاب

پایه وزارت کار

شرکت حلوای عقاب شرکت حلوای عقاب
کارگر تولید آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر تهران