کارگزاری مفید

کارگزاری مفید

مالی و سرمایه گذاری
تلاش مفید معطوف به چند موضوع است؛ ایجاد دسترسی افراد بیشتر به بازار سرمایه، ایجاد خدمات با بهترین کیفیت با التزام به حفظ سرمایه و نفع سرمایه گذاران. اعتماد مشتریان و سلامت کاری مهم ترین سرمایه ماست. تلاش می کنیم تا از این سرمایه محافظت کنیم.
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 501 - 1000 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1387 روز در فکروکار

مزایای کارگزاری مفید

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
پنجشنبه های تعطیل
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
پنجشنبه های تعطیل

تماس با کارگزاری مفید

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

جاده مخصوص- خیابان داروپخش

آگهی‌های شغلی کارگزاری مفید

پایه وزارت کار

کارگزاری مفید کارگزاری مفید
کارمند بایگانی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر تهران