صنایع غذایی پاکبان

صنایع غذایی پاکبان

صنایع غذایی
شرکت فرآورده‌هاي لبني پاکبان با هدف ايجاد تحول و نوآوري در صنايع لبني کشور که ساليان دراز در حال رکود و سکون بود در سال 1365 با شماره ثبت 59754 در اداره ثبت تهران تاسيس و در همان بدو امر با شعار "جامعه سالم در گرو تغذيه مناسب" عزم خود را جزم و با هدف ايجاد تحول در اين صنعت آغاز به کار نمود. شرکت در راستاي اين تحول مبناي فعاليت را بر افزايش کيفيت مطابق نياز مشتري قرار داده و در کنار آن اقدام به ايجاد فضاي توليد منطبق با استاندارد هاي جهاني و طراحي خطوط توليد با بهره‌مندي از کليه امکانات داخلي و خارجي به منظور رسيدن به خودکفايي در اين صنعت نمود؛ و بالاخره در سال 1372 توليدات شرکت وارد بازار و در سال 1372 موفق به اخذ پروانه بهره‌برداري وزارت صنايع گرديد.
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 201 - 500 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: www.pakban.ir
1855 روز در فکروکار

مزایای صنایع غذایی پاکبان

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
سبد کالای ماهانه سبد کالای ماهانه
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
سبد کالای ماهانه سبد کالای ماهانه

تماس با صنایع غذایی پاکبان

وب‌سایت:

www.pakban.ir

شهر:

آدرس:

کردان ، کوهسار (قلعه چندار)

آگهی‌های شغلی صنایع غذایی پاکبان

توافقی

صنایع غذایی پاکبان صنایع غذایی پاکبان
شهر كرج

توافقی

صنایع غذایی پاکبان صنایع غذایی پاکبان
شهر كرج

توافقی

صنایع غذایی پاکبان صنایع غذایی پاکبان
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

صنایع غذایی پاکبان صنایع غذایی پاکبان
تکنسین برق صنعتی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

صنایع غذایی پاکبان صنایع غذایی پاکبان
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

تا ۲ میلیون تومان

صنایع غذایی پاکبان صنایع غذایی پاکبان
کارمند کارگزینی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

صنایع غذایی پاکبان صنایع غذایی پاکبان
کارمند حسابداری (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج