صدراگستر پردیسان(محسن)

صدراگستر پردیسان(محسن)

صنایع غذایی
کارخانه در زمینه بسته بندی گوشت و مرغ فعالیت دارد
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 51 - 200 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1372 روز در فکروکار

مزایای صدراگستر پردیسان(محسن)

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی

تماس با صدراگستر پردیسان(محسن)

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

جاده ماهدشت به اشتهارد، شهرک صنعتی کوثر خیابان چهارم غربی کارخانه محسن