صنایع تهویه

صنایع تهویه

تولیدی و صنعتی
شرکت تولید دستگاههای تهویه هوای پاک
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1362 روز در فکروکار

تماس با صنایع تهویه

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

اشتهارد - شهرک صنعتی - غزالی غربی - انتهای سعادت سوم - قطعه 467F

آگهی‌های شغلی صنایع تهویه

توافقی

صنایع تهویه صنایع تهویه
حسابدار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج