شرکت ورنادر

شرکت ورنادر

ساخت و ساز و تجهیزات ساختمانی
به سایت www.vernadoor.com مراجعه کنید. توضیح اینکه شرکت سرویس ندارد ولی حق سرویس در نظر گرفته می شود
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 2 - 10 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: www.vernadoor.com
1356 روز در فکروکار

مزایای شرکت ورنادر

غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
پنجشنبه های تعطیل
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
پنجشنبه های تعطیل

تماس با شرکت ورنادر

وب‌سایت:

www.vernadoor.com

شهر:

آدرس:

شهرک صنعتی صفادشت. میدان نبی اکرم. بلوار الغدیر.خ سپیدار.12ام شرقی پ 209 شرکت ورنادر