شرکت طرح و پردازش غدیر

شرکت طرح و پردازش غدیر

IT، نرم افزار و سخت افزار

لطفا برای دریافت اطلاعات به سایت www.ghadirco.net مراجعه نمایید

مکان شرکت مکان شرکت: منطقه ویژه اقتصادی پیام
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 51 - 200 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1355 روز در فکروکار

مزایای شرکت طرح و پردازش غدیر

بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی

تماس با شرکت طرح و پردازش غدیر

وب‌سایت:

-

شهر:

منطقه ویژه اقتصادی پیام

آدرس:

منطقه اقتصادی ویژه پیام

آگهی‌های شغلی شرکت طرح و پردازش غدیر

توافقی

شرکت طرح و پردازش غدیر شرکت طرح و پردازش غدیر
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

توافقی

شرکت طرح و پردازش غدیر شرکت طرح و پردازش غدیر
مسئول دفتر (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

شرکت طرح و پردازش غدیر شرکت طرح و پردازش غدیر
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

شرکت طرح و پردازش غدیر شرکت طرح و پردازش غدیر
شهر كرج

تا ۴ میلیون تومان

شرکت طرح و پردازش غدیر شرکت طرح و پردازش غدیر
شهر كرج

تا ۴ میلیون تومان

شرکت طرح و پردازش غدیر شرکت طرح و پردازش غدیر
شهر كرج