تندیس تهران فام

تندیس تهران فام

خودرو سازی و صنایع وابسته
شرکتی معتبر در زمینه تولید قطعات خودرو با 20 سال سابه کار
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 51 - 200 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1351 روز در فکروکار

مزایای تندیس تهران فام

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
پنجشنبه های تعطیل
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
پنجشنبه های تعطیل

تماس با تندیس تهران فام

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

شهرک صنعتی پرند