مجموعه سبک زندگی دیارا

مجموعه سبک زندگی دیارا

خدمات درمانی و سلامت
شرکت خدماتی سلامتی و زیبایی مشتمل بر 6 واحد خدماتی و یک واحد بازرگانی.
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1317 روز در فکروکار

مزایای مجموعه سبک زندگی دیارا

بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
مهد کودک مهد کودک
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
مهد کودک مهد کودک

تماس با مجموعه سبک زندگی دیارا

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

عظیمیه، 45 متری کاج، بین ندای جنوبی و پامچال جنوبی، شماره 261، مجتمع دیارا، طبقه اول.

آگهی‌های شغلی مجموعه سبک زندگی دیارا

پایه وزارت کار

مجموعه سبک زندگی دیارا مجموعه سبک زندگی دیارا
شهر كرج