موبایل و لب تاب فراهوشمند

موبایل و لب تاب فراهوشمند

IT، نرم افزار و سخت افزار
فروشگاه خرید وفروش موبایل و لب تاب و تعمیرات آنها میباشد
مکان شرکت مکان شرکت: کرج
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: یک نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1311 روز در فکروکار

تماس با موبایل و لب تاب فراهوشمند

وب‌سایت:

-

شهر:

کرج

آدرس:

کرج مهرشهر حسین آباد چهارراه فرهنگ نبش کوچه مهر