موسسه خیریه کهریزک استان البرز

موسسه خیریه کهریزک استان البرز

خدمات درمانی و سلامت
موسسه خیریه کهریزک یک مجموعه مرد نهاد است که تمام بودجه این سازمان از کمک های مردمی جمع آوری می شود. این موسسه یک مجموعه توانبخشی و نگهداری از کودکان، معلولان و سالمندان می باشد.
مکان شرکت مکان شرکت: کرج
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 501 - 1000 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1309 روز در فکروکار

مزایای موسسه خیریه کهریزک استان البرز

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
وام پرسنلی وام پرسنلی
مهد کودک مهد کودک
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
وام پرسنلی وام پرسنلی
مهد کودک مهد کودک

تماس با موسسه خیریه کهریزک استان البرز

وب‌سایت:

-

شهر:

کرج

آدرس:

محمدشهر انتهای بلوار گلستانک ابتدای خیابان صاحب الزمان موسسه خیریه کهریزک استان البرز