خبره میهن

خبره میهن

صنایع کاغذ و چوب
شرکت تولیدی کارتن
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: یک نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1326 روز در فکروکار

مزایای خبره میهن

بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
وام پرسنلی وام پرسنلی
پاداش های فصلی و ماهیانه
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
وام پرسنلی وام پرسنلی
پاداش های فصلی و ماهیانه

تماس با خبره میهن

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

شهرک صنعتی بهارستان-گلستان شش غربی انتهای کوچه پلاک 127