پارس پارت موتور

پارس پارت موتور

خودرو سازی و صنایع وابسته
تولید کننده قطعات خودرو
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: https://parspartmotor.com
1301 روز در فکروکار

مزایای پارس پارت موتور

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی

تماس با پارس پارت موتور

وب‌سایت:

https://parspartmotor.com

شهر:

آدرس:

شهرک صنعتی اشتهارد - بلوار حسابی غربی

آگهی‌های شغلی پارس پارت موتور

پایه وزارت کار

پارس پارت موتور پارس پارت موتور
شهر كرج