پارس ترک سیلو

پارس ترک سیلو

تولیدی و صنعتی
//////////////////////////////
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 51 - 200 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: www.ptsilo.com
1331 روز در فکروکار

مزایای پارس ترک سیلو

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
وام پرسنلی وام پرسنلی
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
وام پرسنلی وام پرسنلی

تماس با پارس ترک سیلو

وب‌سایت:

www.ptsilo.com

شهر:

آدرس:

آبیک - بعد از سه راه زیاران - جاده قدیم - روبروی سه راه دارالسرور - فرعی آریا کیان - انتهای فرعی سمت راست سوله های سفید قرمز

آگهی‌های شغلی پارس ترک سیلو

پایه وزارت کار

پارس ترک سیلو پارس ترک سیلو
شهر كرج

توافقی

پارس ترک سیلو پارس ترک سیلو
شهر كرج

توافقی

پارس ترک سیلو پارس ترک سیلو
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

پارس ترک سیلو پارس ترک سیلو
شهر كرج