پارس ترک سیلو

پارس ترک سیلو

تولیدی و صنعتی
//////////////////////////////
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 51 - 200 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: www.ptsilo.com
1099 روز در فکروکار

مزایای پارس ترک سیلو

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
وام پرسنلی وام پرسنلی
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
وام پرسنلی وام پرسنلی

تماس با پارس ترک سیلو

وب‌سایت:

www.ptsilo.com

شهر:

آدرس:

آبیک - بعد از سه راه زیاران - جاده قدیم - روبروی سه راه دارالسرور - فرعی آریا کیان - انتهای فرعی سمت راست سوله های سفید قرمز

آگهی‌های شغلی پارس ترک سیلو

3 سال پیش

پایه وزارت کار

پارس ترک سیلو پارس ترک سیلو
شهر كرج

3 سال پیش

توافقی

پارس ترک سیلو پارس ترک سیلو
شهر كرج

3 سال پیش

توافقی

پارس ترک سیلو پارس ترک سیلو
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

3 سال پیش

توافقی

پارس ترک سیلو پارس ترک سیلو
شهر كرج