آتبین

آتبین

تولیدی و صنعتی
امین کننده تجهیزات ابزار دقیق از قبیل: Temperature، Pressure، Analyzer، Flowmeter، levelو... تولیدکننده انواع دستگاه های اندازه گیری تابلویی و کنترلر تولیدکننده انواع کوره های صنعتی و خطوط عملیات حرارتی تامین کننده انواع مواد عایق و نسوز
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 51 - 200 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1094 روز در فکروکار

مزایای آتبین

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی

تماس با آتبین

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

نظرآباد

آگهی‌های شغلی آتبین

2 سال پیش

توافقی

آتبین آتبین
سرپرست تولید (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر قزوين

2 سال پیش

توافقی

آتبین آتبین
کارشناس برق آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

2 سال پیش

توافقی

آتبین آتبین
جوشکار برق و co2 (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

2 سال پیش

توافقی

آتبین آتبین
شهر كرج

2 سال پیش

پایه وزارت کار

آتبین آتبین
کارگر تولید آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج