آتبین

آتبین

تولیدی و صنعتی
امین کننده تجهیزات ابزار دقیق از قبیل: Temperature، Pressure، Analyzer، Flowmeter، levelو... تولیدکننده انواع دستگاه های اندازه گیری تابلویی و کنترلر تولیدکننده انواع کوره های صنعتی و خطوط عملیات حرارتی تامین کننده انواع مواد عایق و نسوز
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 51 - 200 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1316 روز در فکروکار

مزایای آتبین

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی

تماس با آتبین

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

نظرآباد

آگهی‌های شغلی آتبین

توافقی

آتبین آتبین
سرپرست تولید (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر قزوين

توافقی

آتبین آتبین
کارشناس برق آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

آتبین آتبین
جوشکار برق و co2 (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

آتبین آتبین
شهر كرج

پایه وزارت کار

آتبین آتبین
کارگر تولید آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج