کالای خواب معصومی

کالای خواب معصومی

سایر صنایع و خدمات
تولید کالای خواب
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 2 - 10 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
776 روز در فکروکار

مزایای کالای خواب معصومی

 • سرویس رفت و برگشت
 • بیمه تامین اجتماعی
 • سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
  بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
  سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
  بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی

  تماس با کالای خواب معصومی

  وب‌سایت:

  -

  شهر:

  آدرس:

  کمالشهر شهرک دکتر حسابی جنب کارخانه شیلتون