کالای خواب معصومی

کالای خواب معصومی

سایر صنایع و خدمات
تولید کالای خواب
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 2 - 10 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1284 روز در فکروکار

مزایای کالای خواب معصومی

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی

تماس با کالای خواب معصومی

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

کمالشهر شهرک دکتر حسابی جنب کارخانه شیلتون