رژه

رژه

پوشاک و منسوجات
تولید کننده شال و روسری و چاپ پارجه با چاپ دیجیتال
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1305 روز در فکروکار

مزایای رژه

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی

تماس با رژه

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

شهرک صنعتی بهارستان انتهای فاز 2 گلستان دهم سمت چپ دومین سالن