ایستانواوران نیرو

ایستانواوران نیرو

برق و الکترونیک
تولیدی تابلو برق های فشار ضعیف و متوسط
مکان شرکت مکان شرکت: قزوین
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 51 - 200 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1297 روز در فکروکار

مزایای ایستانواوران نیرو

بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی

تماس با ایستانواوران نیرو

وب‌سایت:

-

شهر:

قزوین

آدرس:

قزوین شهرک صنعتی کاسپین ۲ خیابان پویش یکم

آگهی‌های شغلی ایستانواوران نیرو

تا ۴ میلیون تومان

ایستانواوران نیرو ایستانواوران نیرو
شهر تهران

تا ۴ میلیون تومان

ایستانواوران نیرو ایستانواوران نیرو
شهر تهران