کیمیا تجارت لطیف ایرانیان (ایزی پیک )

کیمیا تجارت لطیف ایرانیان (ایزی پیک )

تولیدی و صنعتی
شرکت کیمیا تجارت لطیف ایرانیان از زیر مجموعه هلدینگ میهن فعالیت خود را در صنعت سلولزی با برند ایزی پیک ( دستمال کاغذی) انجام میدهد و که از اهداف این شرکت پیشبرد تولید و در نتیجه افزایش نیروی انسانی تخصصی میباشد. دستمال کاغذی ایزی پیک دستمال توالت ایزی پیک دستمال حوله ای ایزی پیک
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 51 - 200 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1296 روز در فکروکار

مزایای کیمیا تجارت لطیف ایرانیان (ایزی پیک )

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
سبد کالای ماهانه سبد کالای ماهانه
وام پرسنلی وام پرسنلی
پاداش های فصلی و ماهیانه
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
سبد کالای ماهانه سبد کالای ماهانه
وام پرسنلی وام پرسنلی
پاداش های فصلی و ماهیانه

تماس با کیمیا تجارت لطیف ایرانیان (ایزی پیک )

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

شهرک صنعتی اشتهارد بلوار حسابی غربی نرگس 2نسترن یک قطعه 3770

آگهی‌های شغلی کیمیا تجارت لطیف ایرانیان (ایزی پیک )

توافقی

کیمیا تجارت لطیف ایرانیان (ایزی پیک ) کیمیا تجارت لطیف ایرانیان (ایزی پیک )
مهندس برق (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

کیمیا تجارت لطیف ایرانیان (ایزی پیک ) کیمیا تجارت لطیف ایرانیان (ایزی پیک )
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

کیمیا تجارت لطیف ایرانیان (ایزی پیک ) کیمیا تجارت لطیف ایرانیان (ایزی پیک )
شهر كرج