پرورش ماهی صفا

پرورش ماهی صفا

تولیدی و صنعتی
مجموعه پرورش ماهی صفا تولید انواع ماهیان زینتی
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 2 - 10 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1294 روز در فکروکار

مزایای پرورش ماهی صفا

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
وام پرسنلی وام پرسنلی
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
وام پرسنلی وام پرسنلی

تماس با پرورش ماهی صفا

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

جاده قزلحصار جاده رامجین خ وحیدیه ده متری اول پلاک 5

آگهی‌های شغلی پرورش ماهی صفا

تا ۳ میلیون تومان

پرورش ماهی صفا پرورش ماهی صفا
شهر كرج