شرکت مهندسی مهاران

شرکت مهندسی مهاران

تولیدی و صنعتی
تولید قطعات الکترونیکی
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 201 - 500 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1227 روز در فکروکار

مزایای شرکت مهندسی مهاران

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
پنجشنبه های تعطیل
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
پنجشنبه های تعطیل

تماس با شرکت مهندسی مهاران

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

شهرک صنعتی بهارستان

آگهی‌های شغلی شرکت مهندسی مهاران

توافقی

شرکت مهندسی مهاران شرکت مهندسی مهاران
کارشناس فیزیک (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج