جامه بافت

جامه بافت

پوشاک و منسوجات
فعالیت شرکت تولید پوشاک بافت و لباس پارچه ای می باشد
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 51 - 200 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: http://www.jamehbaft.com/
968 روز در فکروکار

مزایای جامه بافت

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی

تماس با جامه بافت

وب‌سایت:

http://www.jamehbaft.com/

شهر:

آدرس:

کمال شهر- پیشاهنگی - گلدشت - بعد از خیابان 8

آگهی‌های شغلی جامه بافت

2 سال پیش

تا ۴ میلیون تومان

جامه بافت جامه بافت
کارگر - تکنسین (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج