اکو داده پردازش

اکو داده پردازش

IT، نرم افزار و سخت افزار
این شرکت در زمینه انواع نرم افزارهای حسابداری فعالیت میکند .
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 2 - 10 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1176 روز در فکروکار

مزایای اکو داده پردازش

بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
پنجشنبه های تعطیل
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
پنجشنبه های تعطیل

تماس با اکو داده پردازش

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

مهرشهر بلوار شهرداری خیابان 101 فرعی اول ساختمان اداری تجاری مهرشهر طبقه دوم واحد 9

آگهی‌های شغلی اکو داده پردازش

پایه وزارت کار

اکو داده پردازش اکو داده پردازش
حسابدار خانم (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج