سام پلاست

سام پلاست

تولیدی و صنعتی
تولید لوازم و قطعات لوازم خانگی بیش از چند دهه فعالیت واردات و صادرات لوازم
مکان شرکت مکان شرکت: کرج
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1172 روز در فکروکار

مزایای سام پلاست

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
پاداش های فصلی و ماهیانه
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
پاداش های فصلی و ماهیانه

تماس با سام پلاست

وب‌سایت:

-

شهر:

کرج

آدرس:

کرج مهرشهر شهر انتهای بلوار ارم منطقه ویژه اقتصادی پیام فرودگاه پیام خیابان شهید بابایی انتهای هشتم غربی