پاد الوان پاک

پاد الوان پاک

چاپ و بسته بندی
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 51 - 200 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: www.padalvanpack.com
1617 روز در فکروکار

مزایای پاد الوان پاک

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
تعطیلات تابستان
پنجشنبه های تعطیل
وام پرسنلی وام پرسنلی
پاداش های فصلی و ماهیانه
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
تعطیلات تابستان پنجشنبه های تعطیل
وام پرسنلی وام پرسنلی
پاداش های فصلی و ماهیانه

تماس با پاد الوان پاک

وب‌سایت:

www.padalvanpack.com

شهر:

آدرس:

شهرک صنعتی اشتهارد میدان ابوریحان انتهای ابن سینای شرقی نبش میرداماد قطعه 3188

آگهی‌های شغلی پاد الوان پاک

3 سال پیش

توافقی

پاد الوان پاک پاد الوان پاک
کارشناس فروش (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

3 سال پیش

توافقی

پاد الوان پاک پاد الوان پاک
شهر كرج

3 سال پیش

توافقی

پاد الوان پاک پاد الوان پاک
شهر تهران

3 سال پیش

توافقی

پاد الوان پاک پاد الوان پاک
کاردان تاسیسات (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

4 سال پیش

توافقی

پاد الوان پاک پاد الوان پاک
شهر كرج

4 سال پیش

توافقی

پاد الوان پاک پاد الوان پاک
شهر كرج