پاد الوان پاک

پاد الوان پاک

چاپ و بسته بندی
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 51 - 200 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: www.padalvanpack.com
1847 روز در فکروکار

مزایای پاد الوان پاک

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
تعطیلات تابستان
پنجشنبه های تعطیل
وام پرسنلی وام پرسنلی
پاداش های فصلی و ماهیانه
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
تعطیلات تابستان پنجشنبه های تعطیل
وام پرسنلی وام پرسنلی
پاداش های فصلی و ماهیانه

تماس با پاد الوان پاک

وب‌سایت:

www.padalvanpack.com

شهر:

آدرس:

شهرک صنعتی اشتهارد میدان ابوریحان انتهای ابن سینای شرقی نبش میرداماد قطعه 3188

آگهی‌های شغلی پاد الوان پاک

توافقی

پاد الوان پاک پاد الوان پاک
کارشناس فروش (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

پاد الوان پاک پاد الوان پاک
شهر كرج

توافقی

پاد الوان پاک پاد الوان پاک
شهر تهران

توافقی

پاد الوان پاک پاد الوان پاک
کاردان تاسیسات (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

پاد الوان پاک پاد الوان پاک
شهر كرج

توافقی

پاد الوان پاک پاد الوان پاک
شهر كرج