بهینه گستر فراتاب (کاتیا)

بهینه گستر فراتاب (کاتیا)

تولیدی و صنعتی
شرکت تولیدی و صنعتی
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1162 روز در فکروکار

مزایای بهینه گستر فراتاب (کاتیا)

غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی

تماس با بهینه گستر فراتاب (کاتیا)

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

فلکه اول گوهردشت برج نیکامال

آگهی‌های شغلی بهینه گستر فراتاب (کاتیا)

توافقی

بهینه گستر فراتاب (کاتیا) بهینه گستر فراتاب (کاتیا)
بازاریاب (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

بهینه گستر فراتاب (کاتیا) بهینه گستر فراتاب (کاتیا)
حسابدار آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج