جنساپ

جنساپ

مراکز خرید و فروشگاه ها
شرکت جنساپ جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 2 - 10 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
927 روز در فکروکار

مزایای جنساپ

بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
پنجشنبه های تعطیل
پاداش های فصلی و ماهیانه
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
پنجشنبه های تعطیل پاداش های فصلی و ماهیانه

تماس با جنساپ

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

همت غرب

آگهی‌های شغلی جنساپ

2 سال پیش

تا ۵ میلیون تومان

جنساپ جنساپ
شهر تهران