کارگروه تجاری بین الملل

کارگروه تجاری بین الملل

خدمات درمانی و سلامت
تولید و واردات در زمینه تجهیزات سلامتی و ورزشی
مکان شرکت مکان شرکت: تهران
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 2 - 10 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1162 روز در فکروکار

تماس با کارگروه تجاری بین الملل

وب‌سایت:

-

شهر:

تهران

آدرس:

تهران خیابان ستارخان برج گلستان واحد12