آژانس تبلیغاتی پومو

آژانس تبلیغاتی پومو

تبلیغات و بازاریابی
شرکت تبلیغاتی پومو در زمینه تبلیغات و تولید محتوا در حال فعالیت است .
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 2 - 10 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
916 روز در فکروکار

مزایای آژانس تبلیغاتی پومو

پنجشنبه های تعطیل
پاداش های فصلی و ماهیانه
پنجشنبه های تعطیل پاداش های فصلی و ماهیانه

تماس با آژانس تبلیغاتی پومو

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

چهار راه طالقانی

آگهی‌های شغلی آژانس تبلیغاتی پومو

2 سال پیش

توافقی

آژانس تبلیغاتی پومو آژانس تبلیغاتی پومو
کارورز گرافیست (کارآموزی)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

2 سال پیش

توافقی

آژانس تبلیغاتی پومو آژانس تبلیغاتی پومو
تدوینگر (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج