کارخانه صنعتی در اشتهارد

کارخانه صنعتی در اشتهارد

صنایع پلاستیک و لاستیک
تولید کننده لوله های پلی اتیلن
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
918 روز در فکروکار

مزایای کارخانه صنعتی در اشتهارد

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی

تماس با کارخانه صنعتی در اشتهارد

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

اشتهارد

آگهی‌های شغلی کارخانه صنعتی در اشتهارد

2 سال پیش

پایه وزارت کار

کارخانه صنعتی در اشتهارد کارخانه صنعتی در اشتهارد
کارگر ساده انبار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

2 سال پیش

پایه وزارت کار

کارخانه صنعتی در اشتهارد کارخانه صنعتی در اشتهارد
کارگر تولید (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر البرز

2 سال پیش

توافقی

کارخانه صنعتی در اشتهارد کارخانه صنعتی در اشتهارد
اپراتور تولید (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

2 سال پیش

توافقی

کارخانه صنعتی در اشتهارد کارخانه صنعتی در اشتهارد
شهر كرج