کارخانه صنعتی در اشتهارد

کارخانه صنعتی در اشتهارد

صنایع پلاستیک و لاستیک
تولید کننده لوله های پلی اتیلن
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1150 روز در فکروکار

مزایای کارخانه صنعتی در اشتهارد

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی

تماس با کارخانه صنعتی در اشتهارد

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

اشتهارد

آگهی‌های شغلی کارخانه صنعتی در اشتهارد

پایه وزارت کار

کارخانه صنعتی در اشتهارد کارخانه صنعتی در اشتهارد
کارگر ساده انبار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

کارخانه صنعتی در اشتهارد کارخانه صنعتی در اشتهارد
کارگر تولید (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر البرز

توافقی

کارخانه صنعتی در اشتهارد کارخانه صنعتی در اشتهارد
اپراتور تولید (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

کارخانه صنعتی در اشتهارد کارخانه صنعتی در اشتهارد
شهر كرج