آرام صنعت کاغذ کردان

آرام صنعت کاغذ کردان

صنایع کاغذ و چوب
شرکت آرام صنعت کاغذ کردان سال تاسیس 1398. فعال در زمینه ی کوتینگ کاغذ
مکان شرکت مکان شرکت: کرج
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1592 روز در فکروکار

مزایای آرام صنعت کاغذ کردان

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی

تماس با آرام صنعت کاغذ کردان

وب‌سایت:

-

شهر:

کرج

آدرس:

کیلومتر 15 جاده قدیم کرج قزوین، خیابان مرغک خیابان صنعت چهارمین درب از سمت چپ

آگهی‌های شغلی آرام صنعت کاغذ کردان

3 سال پیش

پایه وزارت کار

آرام صنعت کاغذ کردان آرام صنعت کاغذ کردان
منشی کارخانه (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

3 سال پیش

پایه وزارت کار

آرام صنعت کاغذ کردان آرام صنعت کاغذ کردان
حسابدار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

4 سال پیش

پایه وزارت کار

آرام صنعت کاغذ کردان آرام صنعت کاغذ کردان
منشی کارخانه (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

4 سال پیش

پایه وزارت کار

آرام صنعت کاغذ کردان آرام صنعت کاغذ کردان
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

4 سال پیش

پایه وزارت کار

آرام صنعت کاغذ کردان آرام صنعت کاغذ کردان
حسابدار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

4 سال پیش

پایه وزارت کار

آرام صنعت کاغذ کردان آرام صنعت کاغذ کردان
نیروی تولید خانم (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

4 سال پیش

پایه وزارت کار

آرام صنعت کاغذ کردان آرام صنعت کاغذ کردان
نیروی تولید آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج