آرمه گیتی آسیا

آرمه گیتی آسیا

تولیدی و صنعتی

تولید باتری خودرو

مکان شرکت مکان شرکت: اشتهارد
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
893 روز در فکروکار

مزایای آرمه گیتی آسیا

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی

تماس با آرمه گیتی آسیا

وب‌سایت:

-

شهر:

اشتهارد

آدرس:

شهرک صنعتی اشتهارد-غزالی غربی-گلفام اول-گلنوش دوم-قطعه 2518

آگهی‌های شغلی آرمه گیتی آسیا

6 ماه پیش

پایه وزارت کار

آرمه گیتی آسیا آرمه گیتی آسیا
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج