آی بوک

آی بوک

آموزش و پژوهش
سه سال فعالیت در زمینه آموزش
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 2 - 10 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1117 روز در فکروکار

تماس با آی بوک

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

خیابان آزادی

آگهی‌های شغلی آی بوک

تا ۵ میلیون تومان

آی بوک آی بوک
کارشناس فروش (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر تهران